Woorden van de maand

nr. 25 

 

 

nieuwsgierig 

eerlijk 

participeren 

legaliseren 

digitaliseren 

tropisch 

loyaal 

etage 

visualiseren 

bekeren

 

Je kunt hieronder oefenen voor de toets van de maand. Je kunt ook heel simpel je oortjes in doen en 10 minuutjes naar het filmpje kijken, dat vind je hier

 

 

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig is een bijvoeglijk naamwoord. Het betekent:

als je graag iets wilt weten, ook als je er niks mee te maken hebt: hij informeerde heel nieuwsgierig naar wat we in de vakantie gedaan hadden.

Iemand die altijd heel nieuwsgierig is noemen we ook wel “nieuwsgierig Aagje”

Synoniemen: belangstellend, benieuwd

Nieuwsgierigheid is een zelfstandig naamwoord met het lidwoord de. Het heeft geen meervoud, net als zand, grind en melk. Het betekent:

de mate waarin iemand nieuwsgierig is: zijn nieuwsgierigheid naar de vakantie van haar viel iedereen op.

Synoniem: belangstelling, sterke interesse 

Eerlijk

Eerlijk is een bijvoeglijk naamwoord. Het betekent:

zonder liegen of bedriegen: al het geld uit de erfenis werd eerlijk verdeeld.

Synoniemen: fatsoenlijk, betrouwbaar, billijk

Het tegenovergestelde is oneerlijk. Het betekent niet eerlijk.

Participeren

Participeren is een zwak (regelmatig)  werkwoord.

TT: ik participeer, hij participeert, wij participeren

VT: ik participeerde, hij participeerde, wij participeerden

Het voltooid deelwoord is geparticipeerd. Het betekent:

Ergens aan meedoen, deelnemen:  de bewoners van de straat participeren in de activiteiten van de wijk.

Synoniemen: deelnemen, meedoen

Participatie is een zelfstandig naamwoord met het lidwoord de. Het meervoud is participaties. Het betekent:

Het deelnemen, het meedoen: onze leerlingen denken mee over de school, de leerlingparticipatie is hier goed geregeld. De ouderparticipatie op die school kan nog beter.

Legaliseren

Legaliseren is een zwak (regelmatig) werkwoord.

TT: ik legaliseer, hij legaliseert, wij legaliseren

VT: ik legaliseerde, hij legaliseerde, wij legaliseerden.

Het voltooid deelwoord is gelegaliseerd.

Het betekent:

volgens de wet maken, passend maken voor de regels van de overheid: toen ze een Nederlands paspoort kregen, werd hun verblijf in Nederland gelegaliseerd.

Synoniemen: wettig maken, wettigen, autoriseren

Legaal is een bijvoeglijk naamwoord. Het betekent:

volgens de wet:  het medisch gebruik van wiet is volkomen legaal in Nederland.

Illegaal is het tegenovergestelde van legaal. Het betekent:

in strijd met de wet, onwettig: er is nog veel te veel illegaal vuurwerk in Nederland.

Digitaliseren

Digitaliseren is een zwak (regelmatig) werkwoord.

TT: ik digitaliseer, hij digitaliseert, wij digitaliseren

VT: ik digitaliseerde, hij digitaliseerde en wij digitaliseerden

Het voltooid deelwoord is gedigitaliseerd. Het betekent:

gegevens die op papier staan omzetten naar een bestand op de computer: alle oude brieven heeft hij gedigitaliseerd met de scanner en op het computernetwerk gezet.

Digitaal is een bijvoeglijk naamwoord, het betekent:

Op zo’n manier dat de computer het kan verwerken: al je persoonsgegevens staan tegenwoordig digitaal in de administratie.

Tropisch

Tropisch is een bijvoeglijk naamwoord. Het betekent:

 van of als in de tropen: de tropen is het gebied rond de evenaar (dat is de lijn in het midden van de aarde) waar het het warmst is op aarde. Er is een gering verschil tussen de lengte van dag en nacht. Het eilandenrijk Indonesië, zuidelijk Azië, de noordelijke helft van Australië, Midden-Amerika en het grootste deel van Afrika en Zuid-Amerika vormen de tropen.

Synoniemen: zeer heet, erg warm (van het weer), liggend rond de evenaar.

Loyaal

Loyaal is een bijvoeglijk naamwoord. Het betekent:

1.     als je je houdt aan wat je afgesproken hebt: hij wilde het zelf niet, maar hij deed loyaal mee aan het werk, want dat hadden we zo afgesproken.

2.     Als iemand trouw is aan een idee of een groep: hij is altijd loyaal aan zijn familie, die zal hij nooit laten vallen. Hij is zijn hele leven loyaal gebleven aan de idealen van het Rode kruis.

Synoniemen: oprecht, trouw, toegewijd

Etage

Etage is een zelfstandig naamwoord met het lidwoord de. Het meervoud is etages, de –s er gewoon aan vast. Het betekent:

De verdieping van een gebouw: hij woont op de derde etage.

Let op: het is een beetje raar Nederlands. Je zegt “verdieping” met het woordje “diep” er in. Maar je bedoelt juist “omhoog”, want de eerste verdieping is trap op!

Synoniemen: laag, verdieping, woonlaag

Visualiseren

Visualiseren is een zwak (regelmatig) werkwoord.

TT: ik visualiseer, hij visualiseert, wij visualiseren

VT: ik visualiseerde, hij visualiseerde, wij visualiseerden.

Het voltooid deelwoord is gevisualiseerd. Het betekent:

het in beelden zichtbaar maken van een gedachte of een tekst: op het journaal werd de weersvoorspelling van de komende week gevisualiseerd met vijf gele zonnetjes op een rij!

Synoniemen: uitbeelden, zichtbaar maken, als beeld voorstellen

Visueel is een bijvoeglijk naamwoord. Het betekent

wat te maken heeft met zien of zichtbaarheid: als beeldhouwer is hij sterk visueel ingesteld, hij ziet de dingen heel scherp.

Bekeren

Bekeren is een zwak (regelmatig) werkwoord.

TT: ik bekeer, hij bekeert, wij bekeren

VT: ik bekeerde, hij bekeerde, wij bekeerden

Het voltooid deelwoord is bekeerd. Het betekent

zorgen dat iemand een andere godsdienst of andere mening gaat aanhangen: hij wist hem te bekeren tot niet meer drinken van alcohol. Hij was bekeerd tot de Islam.

Synoniemen: ompraten, overhalen, overtuigen, tot andere inzichten brengen.

Let op: als het gaat over voetbal is het voltooid deelwoord anders: Ajax heeft ook dit jaar weer gebekerd.

 

 

 

 

Bindelmeer College
Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam
Telefoon: 020-69 90 221